Historien bak Klapputtunet

Klapputtunet har blitt til gjennom mange års tankearbeid, over mange kaffekopper og  sikkert noen ville planer (!) Vi har alltid hatt en visjon om å gjøre noe mer ut av hjemgården til Ola. Så lenge myndighetene svikter småbrukerne, var vi nødt til å finne på noe mer enn å "kjøre kønn", som bare gav røde tall på gårdsregnskapet.

Vi har alltid ønsket å jobbe mer med barn og ungdom som har behov for det "lille ekstra" av voksendeltakelse. Hvorfor ikke bruke gården vår, skape noe selv og samtidig være til nytte og glede for andre mennesker. Tanken  var og er fortsatt spennende. Skoleåret 1997/ 98 avtjente Ola siviltjenesten på Kjelle Videregående skole. Her ble/ blir det praktisert et pedagogisk grunnsyn som bygger på konsekvenspedagogisk tankegang. Dette året fikk stor betydning for planlegginga av Klapputtunet og hva vi ønsket å bygge grunnsynet vårt på. Det er rart med det man selv har deltatt på og sett fungere med egne øyne. Man får lyst til å jobbe videre med det og videreutvikle tankegangen.

Det har alltid vært mange innom gården. Alle bemerker beliggenheten til gårdstunet. Da bemerker de roen, stillheten, fuglesangen, den gode lufta og at gården ligger usjenert til med ingen farlig trafikk. Gårdens særpreg gav oss tanker rundt bruken. Vi startet tidlig som besøkshjem for enkeltbarn og skaffet oss erfaring på feltet. Vår egen bakgrunn er bevisste valg som ble gjort tidlig i ungdomstiden og voksenalder. Det som har holdt oss igjen til nå er våre egne gutter. De er jo det aller viktigste vi har, så vi har ikke gjort noe med tankene og drømmene våre mens de var små. Det er nå de senere årene vi har jobbet aktivt med tankene og satt ut planene våre i praksis.

Det var høsten 2005 vi begynte for alvor å jobbe med å realisere Klapputtunet besøksgård. Vi deltok på bygdekompasset, et kurs landbrukdkontoret i Aurskog - Høland kommune arrangerte for bønder som ønsket å legge om drifta og tenke nytt. Vi fikk mye hjelp i løpet av denne vinteren og følte vi kom et godt stykke videre i planlegging -og oppstartsfasen. Videre har vi fått god hjelp av Romerike bredbånd til å lage hjemmesiden vår samt Grafotrykk på Hemnes til å trykke opp informasjonshefter og visittkort. Tusen takk for hjelpa!

Sommeren 2006 startet vi opp og mottok de første kontraktene. Det var en veldig spennende periode for oss alle og se at nå skulle mange års tankevirksomhet, planlegging, bygging og oppussing gi resultater.

Mottoet vårt: "Hvis barnet selv fikk velge" kom helt av seg selv. Alle som har vært her på besøk, avlastning og vært innom har gitt oss gode tilbakemeldinger og sagt den har storkost seg. Det er tydelig at det ikke er barna det står på om de skal få oppleve Klapputtunet og hva det har å tilby.

En stor takk til alle som har støttet oss, hjelpet oss til å komme dit vi er nå. Vi føler oss priviligerte som får jobbe og bruke gården vår på den måten vi nå gjør.